šipka   NOVINKY

29.05.2011  |  více

Připravujeme ke spuštění nové stránky, prosíme o trpělivost.

Prodej pelet

Prodej dřevěných pelet od firmy ENVITERM za cenu 5,50 Kč/kg s certifikátem.

O peletách

Peletky se dají dělat téměř ze všeho co se dá lisovat a co hoří. Nicméně požadavky na jejich ekologii omezují sortiment suroviny na čistě přírodní, ekologicky čisté materiály.


Suroviny vhodné v výrobě peletek:

  • Pilina
  • Štěpka z rychle rostoucích dřevin (topoly)
  • Semena obilnin
  •  Rostliny (šťovík, řepka)


Ceník
Nápad lisovat piliny, vzniknul náhodně, když jeden výrobce dřevních briket na základě okamžitého nápadu vyzkoušel zpracovat surovinu i na protlačovacím lise, určeném původně k výrobě tvarovaných krmiv. Ukázalo se, že drobné brikety, peletky mají dobré vlastnosti, zejména se hodí k automatickému plnění zásobníků paliv a malých topenišť! Což brikety ani polínka neumožňují. Odborný svět nové palivo však přijal se značnou skepsí a v prognózách se dlouho objevovaly peletky jako štěpka a polínka, případně luxusnější brikety.

Vyrábějí se na protlačovacích matricových lisech hlavně z čisté dřevní hmoty někdy s malým přídavkem organických pojiv a splňují nejvyšší požadavky na kulturu a pohodlí vytápění objektů, při nákladech srovnatelných s ušlechtilými fosilními palivy a vysokým ekologickým efektem.

Evropské normy dřevních peletek - rozsahy hodnot   

Údaj

Hodnota

Rozsah

Rozměry: průměr

mm

4, 6, 8, 10, 20, 25

délka

mm

do 50, 100 nebo 4 - 6 x Ø

Hustota

kg.l-1 (dm3)

1 - 1,4

Obsah vody

%

10, 12 (u kůry 18)

Sypná hmotnost

kg.m3

500 - 600

Obsah popele

%

0,7 - 1,5 (u kůry až 8)

Výhřevnost

MJ.kg-1

15,1 - 19,5

Obsah síry

%

0,04 - 0,08

Obsah dusíku

%

0,3 - 0,6

Obsah chlóru

%

0,02 - 0,04

Obsah arsenu

mg.kg-1

0,8

Obsah kadmia

mg.kg-1

0,5

Obsah chrómu

mg.kg-1

8,0

Obsah mědi

mg.kg-1

5,0

Obsah rtuti

mg.kg-1

0,05

Obsah olova

mg.kg-1

10,0

Obsah zinku

mg.kg-1

100,0

Obsah EOX

mg.kg-1

3,0

Pojivo

 

jen ekologické nebo žádné

(většinou je užívána pšeničná mouka)

Zdroj: Databáze a podklady pro výrobu Enviterm a.s.

  

Na rozdíl od výroby dřevní štěpky, při které se vystačí s jednou soupravou - traktor a štěpkovačka, nebo výroby polínkového paliva, kde se vystačí s okružní pilou a sekerou, či sklizně palivové slámy, kde používáme traktor se sběracím lisem a příslušným dopravním prostředkem, je výroba peletek vázána na celou výrobní linku v hale s vysokými technickými a finančními nároky, která navazuje kromě toho na výrobu suroviny, na pilách a truhlářských závodech. Tato skutečnost vedla původně ke všeobecnému názoru, že peletky jsou zcela okrajovou, módní záležitostí a že pokud se budou biopaliva zpracovávat do standardních forem, bude převažovat polínko, štěpka a v nejlepším případě briketa. Tento názor se radikálně změnil a ukázalo se, že kulturnost vytápění na úrovni spalování ušlechtilých fosilních paliv může zajistit jen drobná, nenápadná peletka - třeba i dražší než ostatní formy fytopaliv.

 

Porovnání užitných vlastností různých dřevních paliv uvádí tabulka, ve které je vysoká vhodnost oceněna číslem 3, dobrá a přijatelná číslem 2 a omezená vhodnost číslem 1.

Podle ní můžeme vidět, jak si peletky stojí v konkurenci ostatních dřevních paliv…

Porovnání vhodnosti, tržních a užitných hodnot dřevních paliv

 

Ukazatel vhodnosti

Druh paliva

Polena, polínka

Dřevní štěpka

Brikety

Pelety

Pohodlí při využívání

1

2

1

3

Spolehlivost dodávek, 

2

1

2

2

Spolehlivost kvality

1

1

3

3

Náklady na kotel

2

2

2

3

Provozní náklady

3

3

1

2

-Venkovská výtopna 

1

3

1

2

-Venkovský domek

3

3

1

2

-Městský domek, ÚT

3

1

1

3

-Městský domek, lok.

3

1

2

3

-Městská výtopna

1

3

1

3

Celkem vhodnost

20

20

15

26

Zdroj: Krajské informační středisko pro rozvoj venkova

 

Surovinou pro výrobu peletek je čistá, homogenní dřevní hmota ve formě pilin s minimem dřevního prachu, který zhoršuje pevnost pelet. Optimální rozměry pilin jsou 2 až 3 mm. Obsah vody v surovině by se měl pohybovat kolem 10 %, tzn., že většinou se musí piliny od katru, které mají kolem 45 % vody, sušit. Proto ve velké výhodě jsou velké dřevozpracující podniky s truhlářskou výrobou, které do peletek zpracovávají suchý odpad.

 

Pan Martin Holan – ředitel pro výrobu ve společnost ENVITERM mi řekl, jak si na tom stojí s dodávkou a kvalitou suroviny, jak přední český výrobce:

 

Jedna se ze 70% o smrkový pořez a v posledním roce bylo 30% borovice. Vlhkost do 15%. To jsou takzvané „suché hobliny“.

U mokrých hoblin je složení stejné a vlhkost do 50%. dle venkovního počasí a období.

Kapacita výroby může být až 18000 t ročně.

šipka   SLUŽBY

šipka   REFERENCE

odkaz na firmy
dlaší odkaz na firmy

 

qpweor pwqeroiwqejr

asdf